Company

Company name: Dietlabs Headquarters:
Offered forms of cooperation:
B2B Contract
About company DietLabs jest firmą, która łączy kompetencje w obszarach: technologii internetowych, dietetyki, psychologii i marketingu. Firma wypełnia misję, którą jest pomoc ludziom w prowadzeniu zdrowszego, mądrzejszego i szczęśliwszego stylu życia.