Company

Company name: Zinner Headquarters: ul.Kopanina 2, 60-105 Poznań
Offered forms of cooperation:
UoP
UZ
B2B
About company Firma Zinner dostarcza urządzenia do pomiaru siły i masy od ponad 25 lat. Dzięki nabytemu doświadczeniu posiadamy szeroką wiedzę na temat problemów związanych z ważeniem produktów, kontrolą stanów magazynowych, realizacją receptur, kontrolą jakości i prawidłową pracą urządzeń w zakładzie. Wiemy, jak istotna jest kontrola mas produktów, ich wytrzymałości i sił jakie na nie oddziałują, zarówno podczas produkcji, jak i podczas użytkowania przez końcowego odbiorcę. Polityką firmy jest dostarczanie rozwiązań właściwych do zapotrzebowania. Oznacza to, że zwracamy szczególną uwagę zarówno na warunki środowiskowe oraz inne czynniki zewnętrzne mogące mieć wpływ na stan urządzeń oraz poprawność ich funkcjonowania. Elastyczna produkcja umożliwia nam tworzenie jednostkowych rozwiązań dopasowanych wymiarami, zastosowanymi materiałami i odpornością na ciężkie warunki pracy, takie jak wilgoć, chemia, wibracje i inne. Wagi i siłomierze to specjalistyczne urządzenia kontrolno-pomiarowe, od których prawidłowej pracy zależy jakość Państwa produktu. W dziedzinie ważenia oferujemy gotowe wagi przemysłowe i wagi laboratoryjne zarówno własnej produkcji jak i ogólnoświatowych producentów produkcji seryjnej. Dostarczamy systemy wagowo-informatyczne umożliwiające śledzenie masy produktu podczas całego procesu produkcji, etykietujące systemy wagowe ułatwiające rejestrację i rozliczenie produktu na podstawie jego masy, a także systemy dozujące pozwalające realizować receptury wagowe.
Specialization / Industry:
Przemysł
Handel
Usługi
Goodwill:
Tradycja
Zaufanie
Jakość